Đồ hoạ
Corel Draw
0 diễn đàn con và 2 chủ đề
Photoshop
0 diễn đàn con và 9 chủ đề
Bài viết
Trả lời: Là một sinh
Xem: 1284
Vẽ tay [Thiết kế]
Cá Rô Con - 9/21/2014 3:57:37 PM
Trả lời: mình đang kiếm
Xem: 1647
Trả lời: Chưa có bình luận nào
Xem: 500
Trả lời: Chưa có bình luận nào
Xem: 1892
Trả lời: Chưa có bình luận nào
Xem: 1539
Trả lời: Chưa có bình luận nào
Xem: 3338
eeee ds đ
breathless - 12/1/2013 2:28:11 AM
Trả lời: Nếu sài Cờ
Xem: 780
Thảm họa Photoshop 2011
anhcuong1993 - 11/30/2012 2:41:33 PM
Trả lời: tải phần mềm
Xem: 1921
Hỏi về Corel
breathless - 8/8/2013 8:54:55 PM
Trả lời: Bạn hãy
Xem: 2344
Trả lời: Johnny
Xem: 2623
Trả lời: sao lại mất hết
Xem: 1755
Trả lời: hay ghe  
Xem: 2866