Vẽ tay [Thiết kế]


Từ: 00:49 21/03/2013
Bài: 14
Cảm ơn: 9
Thích: 0

Vẽ tay với "You can draw in 30 day" tiếng Việt - đúng thứ mình cần!

Bài dịch từ cuốn ebook "you can draw in 30 day" nổi tiếng, sẵn có bạn dịch sẵn từ VNSHARING (bạn Sói Tuyết) mình chia sẻ cho các bạn quan tâm, ai muốn vẽ cùng mình thì cứ reply trong này nhé.

Đây là link down:

http://www.mediafire.com/download/d72ymxm2bu1ccpb/%5BEbook%5D+B%E1%BA%A1n+c%C3%B3+th%E1%BB%83+v%E1%BA%BD+trong+30+ng%C3%A0y.pdf

Label
Từ: 22:32 11/09/2014
Bài: 14
Cảm ơn: 2
Thích: 1

mình đang kiếm cuốn này, rất cần thiết cho các bạn thích thiết kế đây!

Cảm ơn bạn nhé