Truyện cười
Bài viết
Vấn đề lớn nhất?
Nguyenthivancun - 9/27/2013 11:33:16 AM
Trả lời:
Xem: 1025
Sói và Ba con heo.
hoaiduong92 - 11/21/2012 8:39:48 AM
Trả lời: hơi loằng ngằng một
Xem: 1320
Không có não
hoaiduong92 - 11/6/2012 11:01:55 PM
Trả lời:
Xem: 1168
Mật khẩu của bố
hoaiduong92 - 9/5/2012 9:22:00 AM
Trả lời:  truyện hay (nhac
Xem: 1229
Thi vấn đáp
Nguyenthivancun - 9/6/2015 4:34:25 PM
Trả lời: không buồn cười
Xem: 592
Bài học xương máu
Nguyenthivancun - 8/20/2013 6:43:41 PM
Trả lời: Chưa có bình luận nào
Xem: 420
câu chuyện: Chatting...
hoaiduong92 - 10/7/2012 9:46:15 PM
Trả lời: hài
Xem: 882
Thù đậu phụ !
tut4ever - 3/1/2013 12:16:21 AM
Trả lời: Tự sự bản thân
Xem: 1189
Bệnh của virut!
hoaiduong92 - 9/11/2012 11:44:46 PM
Trả lời: =))
Xem: 1078
Trả lời: Chưa có bình luận nào
Xem: 635
Tổng đài gia đình
hoaiduong92 - 10/2/2012 9:40:06 AM
Trả lời: Chưa có bình luận nào
Xem: 540
Con rể của Bill Gates
anhcuong1993 - 9/28/2012 3:20:15 PM
Trả lời: Chưa có bình luận nào
Xem: 910
Máy của em bị treo
hoaiduong92 - 9/28/2012 12:44:33 AM
Trả lời: Chưa có bình luận nào
Xem: 530
Thơ thẩn IT
thang.991992 - 9/11/2012 9:48:42 PM
Trả lời: Chưa có bình luận nào
Xem: 573
Kiếp lập trình viên
hoaiduong92 - 9/9/2012 12:26:12 AM
Trả lời: hix, mình đang
Xem: 1165
Trả lời: Chưa có bình luận nào
Xem: 565
Trả lời: Chưa có bình luận nào
Xem: 657
1
2
>
Tin từ FITHOU

Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN