Chào mừng bạn đến với diễn đàn Khoa CNTT - Viện ĐH Mở HN!

Sổ đăng kí tổng quát trong thư viện để làm gì


Từ: 09:53 27/12/2015
Bài: 17
Cảm ơn: 1
Thích: 1

Em thấy ở nhiều thư viện có Sổ đăng kí cá biệt, và Sổ đăng kí Tổng quát

Về Sổ đăng kí cá biệt là để đăng kí mã sách (số cá biệt) cho từng quyển.

Còn Sổ đăng kí tổng quát em k biết là để làm gì

Em đang khảo sát. Ai trong diễn đàn biết giúp em ạ.

ps: ai có mẫu quyển ấy cho em với.

Tin từ FITHOU

Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN