Tặng 1 số sách còn giữ lại


Từ: 00:01 30/08/2012
Bài: 1
Cảm ơn: 5
Thích: 2

Mình vừa tốt nghiệp và còn giữ lại mấy quyển sách của khoa.Có bạn nào cần thì alo cho mình theo số này để lấy sách nhé : 0936379912.

Số sách mình còn giữ là : 

- Toán rời rạc ( Tập 2 - Bài tập và lời giải)

- Kỹ thuật phân tích và thiết kế hệ thống thông tin(thầy Lê Văn Phùng)

-Giáo trình gọn Hệ thống thông tin( thầy Bùi Công Cường)

- Bài tập quy hoạch tuyến tính và quy hoạch toán rời rạc ( thầy Nguyễn Địch)

- Simply Visual Basic 2008 ( giáo trình tiếng anh của ĐH FPT)

Label
Từ: 20:22 02/08/2012
Bài: 50
Cảm ơn: 58
Thích: 14

Simply Visual Basic 2008! like. cho e!@@

 

Label
Từ: 09:46 08/09/2012
Bài: 1
Cảm ơn: 1
Thích: 1

Có phao không bạn ơi "d

Label
Từ: 17:49 29/08/2012
Bài: 9
Cảm ơn: 8
Thích: 3

cậu đang ở chỗ nào vậy? 

Label
Từ: 19:55 07/11/2012
Bài: 1
Cảm ơn: 1
Thích: 0

còn không anh . em muốn xin anh

 

Label
Từ: 09:06 25/12/2012
Bài: 151
Cảm ơn: 69
Thích: 15

em cũng muốn  xin anh còn không ạ.

anh cho em với?

hihihi

Label
Từ: 09:06 25/12/2012
Bài: 151
Cảm ơn: 69
Thích: 15

Anh tên gì vậy ạ