Share code lập trình mobile đa nền tảng [Phonegap]


Từ: 10:32 14/06/2012
Bài: 112
Cảm ơn: 124
Thích: 18

 

Cái này chỉ cần viết 1 lần nhưng có thể build ra iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, webOS, Bada, Symbian ( Có 1 số chú ý nếu muốn tất cả os đều chạy được smiley )

 

Source : http://www.mediafire.com/?4ntm3j4xl8r5cjm

 

 

Label
Từ: 16:10 29/06/2012
Bài: 6
Cảm ơn: 10
Thích: 3

Không có ví dụ demo ah bạn Tùng Dương :D

Label
Từ: 10:32 14/06/2012
Bài: 112
Cảm ơn: 124
Thích: 18

ví dụ trong cái link media đó anh smiley

Bạn Tùng Dương  cool

Tin từ FITHOU

Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN