Kinh nghiệm chọn lớp tín chỉ


Từ: 14:19 26/07/2012
Bài: 87
Cảm ơn: 77
Thích: 12

Phù, kì 3 này lỡ tay chọn nhiều lớp wa', học bở hơi tai luôn. Các bạn chọn lớp tín chỉ như thế nào vậy, tiêu chí nào xét trước hay là click và click như tớ đây?

Label
Từ: 14:19 26/07/2012
Bài: 87
Cảm ơn: 77
Thích: 12

oái, sao không bạn nào trả lời tớ vậy?

Label
Từ: 22:41 29/06/2012
Bài: 134
Cảm ơn: 178
Thích: 52

thế mới cần puka tích cực đưa ra những kinh nghiệm hay hơn!wink

Label
Từ: 14:19 26/07/2012
Bài: 87
Cảm ơn: 77
Thích: 12

tớ không biết nên tớ mới hỏi mà.

Kinh nghiệm số 1 của tớ là: phải nghiên cứu kĩ trước khi quyết định chọn 1 lớp nào đấy.
Label
Từ: 22:41 29/06/2012
Bài: 134
Cảm ơn: 178
Thích: 52

uh! và kinh nghiệm thứ 2 (theo to là) ...hãy chọn số lượng môn phù hợp với khả năng của bản thânwink

Label
Từ: 14:54 21/08/2012
Bài: 1
Cảm ơn: 1
Thích: 0

thương thì phải xét xem môn ấy co rằng buộc bởi các môn đăng sau không? nên chọn các môn có liên quan đến nhieu môn trước. còn lại thi thích chọn môn nao thì cho. 5 môn thi hợp lý

Label
Từ: 00:15 22/08/2012
Bài: 1
Cảm ơn: 1
Thích: 0

theo mình thì kinh nghiệm thứ 3 đó là: phải truy cập trang web thường xuyên thì sẽ sắp xếp đc lịch học phù hợp với bản thân

Label
Từ: 20:22 02/08/2012
Bài: 50
Cảm ơn: 58
Thích: 14

Đăng kí môn học cũng cần đầu óc thông minh đấy. @@!

Label
Từ: 07:00 01/09/2012
Bài: 2
Cảm ơn: 2
Thích: 1

Để tránh tình trạng quá tải, nên đăng kí các môn quan trọng xen kẽ các môn phụ

Label
Từ: 17:59 23/09/2012
Bài: 10
Cảm ơn: 19
Thích: 0

Ngke sao khó tkế ạ @@~

Tin từ FITHOU

Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN