Lỗi connect Sql server với c# sau khi cài lại sql server


Từ: 09:53 27/12/2015
Bài: 17
Cảm ơn: 1
Thích: 1

Hi all,

- Ban đầu mình cài Vitual C# 2010 Express, Sql server 2008 Enterprise, và Windows chỉ có 1 user là admin.

- Sau đó, mình gỡ cả 2, thêm 1 user cho windows (tạm gọi user đó là UserB). tức là bây giờ có 2 user của window.

- Tiếp theo cài đặt lại Visual C# 2010 Express, nhưng lại không cài SQL enterprise mà lại cài bản Sql Express 2008

Khi connect C# với Sql (đang đăng nhập bằng (UserB), mình gặp lỗi thế này:

{A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)}

Về các code kết nối thì mình kiểm tra lại 101 lần rồi không sai tí nào. Mình chạy Vitual, Sql server bằng "run as administrater" cũng lỗi. Mình lại vào start-> Sql Server Configuration Manager (run as admin) -> start hết lên (chỉ có phần agent là không start được, các phần khác như browser cũng chạy hết và restart lại rồi.)

Hỏi: 

- Đây là lỗi về Vitual C# hay Sql server, cách sửa như thế nào?

- sql Enterprise kết nối được, liệu sql Express có kết nối với Vitual C# được không?

- Các cách sửa lỗi này như thế nào

Mong bạn nào trong diễn đàn biết chỉ đường với

Label
Từ: 07:43 22/07/2012
Bài: 4
Cảm ơn: 3
Thích: 3

Khi cài SQL Express thì instance sẽ mang tên khác đại loại như COMPUTER-NAME\SQLEXPRESS

Sửa connection string thành server=.\SQLEXPRESS thử xem.

Tin từ FITHOU

Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN