RadioButtonList hiển thị phương án trắc nghiệm


Từ: 22:03 25/09/2012
Bài: 3
Cảm ơn: 2
Thích: 0

Giời mình có trong csdl 1 nội dung câu hỏi và 4 đáp án A,B,C,D con trong asp có 1 cái RadioButtonList làm thế nào đề lấy 4 đáp án trong csdl load lên cái RadioButtonList. Mong các sư huynh đệ chỉ giáo.tks all

Label
Từ: 15:10 16/10/2013
Bài: 10
Cảm ơn: 4
Thích: 0

Mình thấy có gì khác đâu nhỉ? 

Get được danh danh từ CSDL rồi thì rbtnlst.DataSource với DataBind() thooi1

Chú ý chỉ định: DataTextField và DataValueField nữa

Label
Từ: 15:48 01/06/2012
Bài: 125
Cảm ơn: 147
Thích: 25

Chắc lại cho 4 phương án A, B, C, D làm 4 trường cùng với Câu hỏi phải không?

Thiết kế như vậy là không chuẩn rồi. Chuẩn hoá chỗ đó đi thì cách làm đơn giản hơn như Duytung đã nói 
Tin từ FITHOU

Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN