Thảo luận mới

RadioButtonList hiển thị phương án trắc nghiệm


Từ: 22:03 25/09/2012
Bài: 3
Cảm ơn: 2
Thích: 0

Giời mình có trong csdl 1 nội dung câu hỏi và 4 đáp án A,B,C,D con trong asp có 1 cái RadioButtonList làm thế nào đề lấy 4 đáp án trong csdl load lên cái RadioButtonList. Mong các sư huynh đệ chỉ giáo.tks all

Label
Từ: 15:10 16/10/2013
Bài: 10
Cảm ơn: 4
Thích: 0

Mình thấy có gì khác đâu nhỉ? 

Get được danh danh từ CSDL rồi thì rbtnlst.DataSource với DataBind() thooi1

Chú ý chỉ định: DataTextField và DataValueField nữa

Label
Từ: 15:48 01/06/2012
Bài: 125
Cảm ơn: 147
Thích: 25

Chắc lại cho 4 phương án A, B, C, D làm 4 trường cùng với Câu hỏi phải không?

Thiết kế như vậy là không chuẩn rồi. Chuẩn hoá chỗ đó đi thì cách làm đơn giản hơn như Duytung đã nói