Mô hình MVC - Bài 2: Lựa chọn MVC trong xây dựng ứng dụng


Từ: 14:35 18/09/2014
Bài: 11
Cảm ơn: 1
Thích: 1

Trước khi xây dựng ứng dụng bạn cần phân tích lợi ích của MVC. Và lợi ích của mô hình web dựa trên mô hình MVC:

 1. Dễ dàng quản lý sự phức tạp của ứng dụng bằng cách chia ứng dụng thành 3 phần model, view, controller
 2. Nó không sử dụng view state hoặc server- based form
 3. Sử dụng mẫu Font Controller giúp bạn quản lý các requests thông một controller
 4. Hỗ trợ tốt cho mô hình ứng dụng kiểm thử (TDD)
 5. Hỗ trợ tốt các ứng dụng được xây bởi lập trình viên và thiết kế mà vẫn quản lý được tính năng của ứng dụng.

Tính năng của nền tảng ASP.NET MVC:

 • Tách bạch các tác vụ của ứng dụng (logic nhập liệu, business logic, và logic giao diện), dễ dàng kiểm thử và mặc định áp dụng hướng phát triển TDD. Tất cả các tính năng chính của mô hình MVC được cài đặt dựa trên interface và được kiểm thử bằng cách sử dụng các đối tượng mocks, mock object là các đối tượng mô phỏng các tính năng của những đối tượng thực sự trong ứng dụng.
 • MVC là một nền tảng khả mở rộng (extensible) & khả nhúng (pluggable). Các thành phần của ASP.NET MVC được thiết kể để chúng có thể được thay thế một cách dễ dàng hoặc dễ dàng tùy chỉnh.
 • ASP.NET MVC có thành phần ánh xạ URL mạnh mẽ cho phép bạn xây dựng những ứng dụng có các địa chỉ URL xúc tích và dễ tìm kiếm. Các địa chỉ URL không cần phải có phần mở rộng của tên tập tin và được thiết kế để hỗ trợ các mẫu định dạng tên phù hợp với việc tối ưu hóa tìm kiếm (URL) và phù hợp với lập địa chỉ theo kiểu REST.
 • Hỗ trợ sử dụng đặc tả (các thẻ) của các trang ASP.NET(.aspx), điều khiển người dùng (.ascx) và trang master page (.marter). Bạn có thể sử dụng các tính năng có sẵn của ASP.NET như là sử dụng lồng các trang master page, sử dụng in-line expression (<%= %>), sử dụng server controls, mẫu, data-binding, địa phương hóa (localization) và hơn thế nữa.
 • Hỗ trợ các tính năng có sẵn của ASP.NET như cơ chế xác thực người dùng, quản lý thành viên, quyền, output caching và data caching, seession và profile, quản lý tình trạng ứng dụng, hệ thống cấu hình…
 • ASP.NET MVC 3 còn bổ sung một view engine mới là Razor View Engine cho phép thiết lập các view nhanh chóng, dễ dàng và tốn ít công sức hơn so với việc sử dụng Web Forms view engine.
Label
Từ: 14:19 26/07/2012
Bài: 87
Cảm ơn: 77
Thích: 12

Anh gì ơi, bài này có nguồn không?

mà mấy cái lợi ích ở trên nó cứ sao sao ấy nhỉ. Bà con có thấy thế không?
Label
Từ: 23:44 10/10/2014
Bài: 12
Cảm ơn: 0
Thích: 0

Bạn ơi ASP.net MVC và ÁP.net WebForm khác nhau điểm gì vậy ? 

Label
Từ: 14:35 18/09/2014
Bài: 11
Cảm ơn: 1
Thích: 1

@puka: có thể mình nói k đúng nên bạn có thể góp ý để cùng nhau học tập

@FCHuy: theo mình thì MVC sử dụng việc phân chia chương trình thành Models,Views,controler. Các sự kiện thì được điều khiển bởi controler các control thì không do server quản lý. Phân tải nhanh hơn do không phải quản lý viewstate, dex dàng tương tác với javaScript. Còn đối với Webform thì sử dụng cú pháp của webform các sự kiện và control do server quản lý. Tốc độ tải chậm vì có quá nhiều controls vaf viewtate quá lớn. tương tác với JavaScript khó

Label
Từ: 13:49 10/10/2014
Bài: 1
Cảm ơn: 0
Thích: 0

iem tham gia với, phamhaithanh94: anh đã viết ứng dụng nào dạng MVC chưa? có gặp khó khăn gì so với WebForm bình thường không ạ? alert('Cám ơn bạn đã đọc bài viết');

 

 

Label
Từ: 14:35 18/09/2014
Bài: 11
Cảm ơn: 1
Thích: 1

mình đang nghiên cứu mô hình mvc nên chưa có ứng dụng nhưng trong tương lai thì sẽ có 

Tin từ FITHOU

Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN