Tạo ứng dụng Windows Form cơ bản


Từ: 16:48 21/10/2012
Bài: 42
Cảm ơn: 25
Thích: 6

Label
Từ: 16:12 12/10/2014
Bài: 8
Cảm ơn: 1
Thích: 1

Cảm ơn bạn! Mình cũng đang học môn này. Video rất hữu ích :)