Xin trợ giúp bài tập lớn nguyên lý hệ điều hành


Từ: 17:14 24/09/2012
Bài: 12
Cảm ơn: 14
Thích: 1

Em đang làm BTL môn nguyên lý hệ điều hành, đề bài như này ạ:

Trình bày Nguyên lý mô đun. Nêu rõ vai trò và ý nghĩa của nguyên lý này trong đoạn xây dựng và hoạt động của hệ thống. Điều gì xẩy ra khi nguyên lý này bị vi phạm? Cho các ví dụ minh họa trong WINDOWS.

Thú thật là em đã tìm google gần 2 tuần rồi mà chẳng thấy tài liệu về phần này, ai có thì cho em xin với ạ

Label
Từ: 10:39 21/09/2012
Bài: 33
Cảm ơn: 30
Thích: 10

Trợ giúp cho bạn 3 trang nhé :3

Tự viết là chủ yếu. Bài làm chỉ có thể tham khảo, còn phải bổ sung nhiều

https://www.dropbox.com/s/cg1gy4lb6wlnjh9/NguyenlyModule.pdf

Tin từ FITHOU

Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN