Thảo luận mới

xin hướng dẫn làm về quản lý nhà hàng ăn uống


Từ: 23:26 15/11/2012
Bài: 2
Cảm ơn: 2
Thích: 0

pro nào đã làm đề tài này rồi thì  share cho em với

Label
Từ: 15:48 01/06/2012
Bài: 125
Cảm ơn: 147
Thích: 25

Em có thể tham khảo đề tài tốt nghiệp của SV Nguyễn Thị Mai Anh (05B5) do tôi làm GVHD (trong thư viện của khoa)