sử dụng file PSD trong pts


Từ: 23:27 07/11/2012
Bài: 1
Cảm ơn: 1
Thích: 0

Cho mình hỏi cách sử dụng file PSD trong pts ? frown
 

Label
Từ: 20:22 02/08/2012
Bài: 50
Cảm ơn: 58
Thích: 14

Chào son.291293!

file *.PSD (Như bạn viết là PSD) là file gốc chỉnh sửa của PTS(PhotoShop).

Bạn muốn sử dụng file PSD trong PTS thì cần cài đặt phần mềm PTS để mở file.

Download PTS: http://forum.fithou.net.vn/Trangcon.aspx?tid=887&cid=93.

Label
Từ: 23:16 06/10/2012
Bài: 33
Cảm ơn: 44
Thích: 13

click đúp vào là chơi thôi ơ :sexy:

Tin từ FITHOU

Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN